کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
تعداد مقالات: 26
26. کاربرد سناریونویسی در بحران‌های سیاسی و امنیتی

دوره 7، شماره 25، بهار 1394

مهدی قلیزاده زاوشتی؛ علی قادری کوچکی