اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی سیاوشی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

mahdisiavashiyahoo.com

سردبیر

دکتر حسین حسینی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hosein.hoseinigmail.com

جانشین سردبیر

دکتر ابوالفضل امیری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

amiri.abolfazlyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی‌محمد احمدوند

استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

alimohamadahmadvandgmail.com

دکتر محسن اسماعیلی

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

111111111.111111yahoo.com

دکتر شهریار افندی‌زاده

دانشیار دانشگاه علم و صنعت

1111111111.111111yahoo.com

دکتر ابوالفضل امیری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

aboa0269gmail.com

دکتر سید علی بدری

دانشیار دانشگاه تهران

sabadriut.ac.ir

دکتر علی فرهی بوزنجانی

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

hrm_ihuyahoo.com

دکتر غلامرضا پورحیدری

دانشیار و رئیس انجمن بحران ایران

poorheidariyahoo.com

دکتر سید مجید جدی

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

smajidj13901257ihu.ac.ir

دکتر غلامرضا جلالی فراهانی

استادیار و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

a.osalousndu.ac.ir

دکتر حسین حسینی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

hosein.hoseinigmail.com

دکتر سید مسعود خاتمی

استاد دانشگاه بقیه‌الله اعظم(ع)

11111111111.111111yahoo.com

دکتر محمود صفار زاده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

saffar_mmodares.ac.ir

دکتر حسین ظفری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

zafarihosseingmail.com

دکتر حمید علوی‌وفا

مدیر گروه بحران دانشگاه جامع امام حسین(ع)

alavivafa93gmail.com

دکتر شهرام علمداری

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و رئیس کمیته مطالعات راهبردی مدیریت بحران

alamdariendocrine.ac.ir

دکتر ابراهیم محمود زاده

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

maheb20gmail.com

دکتر حجت‌الله مرادی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

psyops-iryahoo.com