مدیریت امام خامنه ای در بحران ها مطالعه موردی (بحران قبل از انتخابات سال 88)

نویسنده

دانشگاه افسری امام حسین

چکیده

دیگر چیزی به عنوان راهبرد معنی ندارد و باید به مدیریت بحران پرداخت. عرصه بحران، عرصه بازی هوشمندانه نخبگان و هنر نمایی و فن آزمایی آنان است. به قول هگل، روح دولت ها و ملت ها، در ورطه بحران ها شکل می گیرد. در جهان امروز گستره تغییر و تحولات حادث، یکی از پراهمیت ترین دانش واژه های شناخته شده مفهوم بحران است. در واقع جوهره و مدیریت سیاسی رهبران در کنترل بحران ها خلاصه می شود، چون بی تدبیری و بی کفایتی رهبران در هدایت و کنترل بحران ها باعث سقوط و از بین رفتن یک کشور می شود. در چنین بستری، ظرفیت، کارآمدی و قدرت اندیشه ولایت در مواجهه با چالش‌های پیچیده و چند وجهی، نمود عینی به خود گرفت و منطق، درایت و دوراندیشی خاص رهبری را به نمایش گذارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی قبل از آغاز فعالیت‌های انتخاباتی با تیزبینی و دوراندیشی، رهنمودهای جالبی را برای هدایت ملت ایراد نمود. ایشان در سخنان خود نکاتی کلیدی و بنیادی را مطرح نمودند که عمل و توجه به آن راهگشای مردم، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در مدیریت بحران سال 88 بود. هدف از اجرای این تحقیق تشریح و توصیف نقش عظمای ولایت و سبک مدیریت ایشان در مهار و کنترل بحران قبل از انتخابات می باشد.

کلیدواژه‌ها