پدافند غیر عامل؛ مدیریت بحران در عرصه تهدیدات دفاعی ـ امنیتی

نویسنده

چکیده

دشمن برای ضربه‌زدن به نظام اسلامی ما همواره درپی ایجاد بحران است؛ و برای نیل به این هدف از هیچ شیوه‌ای فروگذار نخواهد کرد. لذا ما نیز بایستی از تمامی ظرفیت‌ها و شیوه‌های ممکن- که از کارآمدی و اثربخشی بیشتری برخوردارند- استفاده نمائیم. شیوه‌ای که امروزه برای مدیریت بحران، در عرصه‌ی دفاعی، مورد توجه خاص قرارگرفته، پدافند غیرعامل است. شباهت‌های زیادی بین این دو حوزه وجود دارد که نشان‌دهندة ارتباط نزدیک بین آنهاست. در حقیقت می توان گفت که پدافند غیرعامل همان مدیریت بحران، در عرصه تهدیدات دفاعی و حوادث جنگی است. لذا ما در عرصه دفاعی با استفاده از راهکارهای پدافند غیرعامل، می‌توانیم بحران را به صورت جامع مدیریت کنیم. به عبارتی دیگر پدافند غیرعامل و اصول آن، تضمین‌کننده مدیریت جامع بحران درعرصه دفاعی در سطح کشور است؛ و نمی‌توان بدن اجرا و اتخاذ تدابیر پدافند غیرعامل، اجرای مدیریت جامع بحران در عرصه دفاعی را تضمین کرد. دراین مقاله، ضمن ارائه مفاهیم، اهداف و اصول پدافند غیرعامل، انواع مختلف مدل های مدیریت بحران مورد بحث و بررسی قرار داده و نقش پدافند غیرعامل در مدیریت بر بحران‌های دفاعی تبیین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها