مدیریت رهبری ج.ا.ا در مواجهه با بحران های سیاسی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

بحران های سیاسی از مسائل بسیار مهمی است که گاه بیگاه نظام جمهوری اسلامی را با چالش روبرو ساخته است. بازخوانی رویکرد آمریکا در 36 سال گذشته و نحوه ی مدیریت این تهدیدها از ناحیه رهبری نظام اسلامی، قابل تامل و واکاوی است که تدابیر و سیاست های ولی فقیه و رهبری چگونه بوده است که دشمن در عموم عرصه ها ناکام و ناچار به عقب نشینی شده است؟ بنابراین ضرورت قدردانی از این نعمت الهی و افزایش روحیه تبعیت پذیری از دستورات رهبری برای مقابله با این تهدیدها به عنوان یکی از اولویت های اساسی کشور می باشد. این مقاله با بررسی سیره ی سیاسی امام خمینی(ره) و امام خامنه ای به بخشی از توانمندی و قدرت نرم جمهوری اسلامی اشاره خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها