تعداد مقالات: 76
2. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396

محمد سلطانی فر؛ محمودرضا مرتضوی


4. بررسی نقش فرهنگ دینی در مدیریت بحرانهای سیاسی (مطالعه موردی فتنه 88)

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396

ابوالفضل امیری؛ حمید علوی وفا؛ محسن صادقی؛ محسن صادقی


6. نقش فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج در مدیریت امنیتی محلات

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 9-26

حسین حسینی؛ حمید علوی وفا؛ محمد مهدی ریاحی


9. نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران‌های سیاسی

دوره 7، شماره 26، بهار 1394

حسین سبیلان اردستانی


10. الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران

دوره 7، شماره 25، بهار 1394

علی مرتضوی؛ حجت اله مرادی؛ حمیدرضا حاتمی


11. اصول و راهبرد امام علی(ع) در مدیریت بحران‌های سیاسی- اجتماعی

دوره 7، شماره 27، بهار 1395

عبدالرضا باقی؛ احمدرضا شاهلی؛ فاطمه زهرا تصدیقی


12. ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394

سیاوش نصرت پناه؛ احمد کریمی


17. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان سازمان مدیریت بحران شهر تهران

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 33-54

حجت‌‌اله مرادی؛ حجت فرزانه قلعه


18. تهییج فضای روانی جامعه در انتخابات سال 1388 از سوی جریان فتنه

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 47-73

مهدی ذوالقدر؛ سید حسین حسینی؛ حمید علوی وفا


20. تأثیر سازمان‌های مردم‌نهاد بر مؤلفه‌های امنیت

دوره 7، شماره 26، بهار 1394

سیدحسین صالحی؛ عباس خلجی؛ احمد باصری


21. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی

دوره 7، شماره 25، بهار 1394

محمد سلطانی‌فر؛ محمودرضا مرتضوی


22. عملیات روانی و تأثیر آن بر اغتشاشات شهری

دوره 7، شماره 27، بهار 1395

ابوالفضل امیری؛ حمید نفاوی


24. سیره‌ی مدیریتی امام علی علیه‌السلام در برخورد با کارگزاران متخلف

دوره 8، شماره 29، تابستان 1395

حسین خاکپور؛ محمد حسن آهنگر؛ آذر زارعی