بررسی نقش پیامبر(ص) و سامانه اطلاعاتی ایشان در مدیریت بحرانهای دوران حکومت اسلامی

نویسندگان

چکیده

تحلیل سیره پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم) بویژه سیره مدیریتی ایشان می‌تواند ما را به اصولی رهنمون سازد که بتوان از آن به عنوان راهکاری عملی در سیاست، مدیریت و حکومتداری استفاده کرد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که: "نقش پیامبر(ص) و سامانه اطلاعاتی ایشان در شناسایی و خنثی کردن بحرانها یا به عبارت دیگر مدیریت بحران چه بوده است؟ روش تحقیق از نوع کیفی و تاریخی ـ تحلیلی، و جمع‌آوری اطلاعات به روش اسنادی (کتابخانه‌ای) انجام شده است. بر اساس الگوی تصمیم‌گیری تشخیص محور، اصل و اساس موضوع به شخصیت تصمیم‌گیرنده بر می‌گردد که در قسمت اول پژوهش بخشی از زوایای شخصیتی پیامبر (ص) در دو بخش ویژگیهای اخلاقی ـ رفتاری و مدیریتی تبیین شده است. با توجه به تعریف مدیریت بحران با رویکرد تصمیم‌گیری یکی از ویژگیهای اصلی بحران غافلگیری و یا کمبود اطلاعات است. در قسمت بعدی مقاله به بررسی سامانه اطلاعاتی پرداخته شده است. برخی از اقدامات اطلاعاتی پیامبر (ص) در مقابله با بحرانها عبارت است از: دوراندیشی، پنهانکاری [اصول حفاظتی]، خروج از محیط بحران، عملیات اطلاعاتی [حذف عامل بحران زا]، ضد جاسوسی.

کلیدواژه‌ها