نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرمان گروه های تکفیری شیوه های جذب مردمی و بسیج اجتماعی داعش [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 127-162]
 • آسیب‌پذیری اجتماعی ارائه الگوی مدیریت بحران اجتماعی تحت اثر زلزله و اصلاح ساختار تقسیم‌بندی شریانهای حیاتی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 7-35]
 • آمادگی اورژانس بیمارستانها بررسی میزان آمادگی اورژانس بیمارستان شهرهای اقماری برای پاسخگویی به عملکرد مدیریت بحران در سلامت و بلایا بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 61-73]

ا

 • اختلافات منطقه ای و تنش شیوه های جذب مردمی و بسیج اجتماعی داعش [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 127-162]
 • ارتباطات در بحران ارتباطات در بحران و مسئله ترس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 7-26]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد مدیریت بحران زلزله بوشهر شهر شُنبه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 97-125]
 • اصول مدیریت بحران اصول و راهبرد امام علی علیه‌السلام در مدیریت بحرانهای سیاسی ـ اجتماعی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 145-179]
 • افکار عمومی مسئولان و افزایش رضایت افکار عمومی در بحرانها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 125-151]
 • الگوی راهبردی طراحی الگوی راهبردی مدیریت بحران امنیتی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (مورد مطالعاتی فتنه 1388) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 7-34]
 • الگوی مدیریت بحران الگوی مدیریت بحران در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 73-98]
 • امام خمینی الگوی مدیریت بحران در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 73-98]
 • امام سجاد علیه‌السلام و مدیریت بحران گونه شناسی نقش امام سجاد علیه‌السلام در مدیریت بحرانهای سیاسی ـ اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 27-51]
 • امام علی(ع) اصول و راهبرد امام علی علیه‌السلام در مدیریت بحرانهای سیاسی ـ اجتماعی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 145-179]
 • امریکا مدیریت رهبری جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با بحرانهای سیاسی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 71-92]
 • امنیت بررسی نقش یگان امداد در تأمین امنیت بحرانهای شهری (مورد مطالعه، حادثه فروپاشی ساختمان پلاسکوی تهران) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 121-143]
 • انقلاب اسلامی الگوی مدیریت بحران در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 73-98]
 • انگیزه حفاظت و پاسخ موازی ارتباطات در بحران و مسئله ترس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 7-26]

ب

 • بحران ارزیابی عملکرد مدیریت بحران زلزله بوشهر شهر شُنبه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 97-125]
 • بحران مسئولان و افزایش رضایت افکار عمومی در بحرانها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 125-151]
 • بحران الگوی مدیریت بحران در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 73-98]
 • بحران امنیتی طراحی الگوی راهبردی مدیریت بحران امنیتی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (مورد مطالعاتی فتنه 1388) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 7-34]
 • بحران شهری بررسی نقش یگان امداد در تأمین امنیت بحرانهای شهری (مورد مطالعه، حادثه فروپاشی ساختمان پلاسکوی تهران) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 121-143]
 • بحران مالی نقش کوچک‌سازی نیروی کار در بحران مالی رویکردی بر مدیریت بحران در وضعیت اضطراری شرکت [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 99-119]
 • بحران‌های سیاسی اجتماعی اصول و راهبرد امام علی علیه‌السلام در مدیریت بحرانهای سیاسی ـ اجتماعی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 145-179]
 • برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 53-69]
 • بسیج اجتماعی داعش شیوه های جذب مردمی و بسیج اجتماعی داعش [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 127-162]
 • بلایای طبیعی ارائه الگوی مدیریت بحران اجتماعی تحت اثر زلزله و اصلاح ساختار تقسیم‌بندی شریانهای حیاتی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 7-35]
 • بیمارستانهای اقماری در شهرها بررسی میزان آمادگی اورژانس بیمارستان شهرهای اقماری برای پاسخگویی به عملکرد مدیریت بحران در سلامت و بلایا بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 61-73]
 • بیماری کووید ـ 19 مدیریت بحران اپیدمی کووید ـ 19 [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 7-29]

پ

 • پیام ترس‌برانگیز ارتباطات در بحران و مسئله ترس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 7-26]
 • پلاسکو بررسی نقش یگان امداد در تأمین امنیت بحرانهای شهری (مورد مطالعه، حادثه فروپاشی ساختمان پلاسکوی تهران) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 121-143]

ت

 • تصفیه خانه بررسی سناریوهای انتشار ناگهانی گاز کلر در تصفیه‌خانه آب جلالیه تهران با نرم افزار ALOHA [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 31-59]
 • تصمیمات طرح مدیریت بحران در دانشگاه کائولی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 163-189]
 • تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 53-69]
 • توسعه روستایی مطالعه و تحلیل عوامل بهبود مدیریت بحران زلزله در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 69-96]

ج

 • جمهوری اسلامی ایران مدیریت رهبری جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با بحرانهای سیاسی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 71-92]

چ

 • چالشهای بحران کرونا و محله مطالعه جامعه‌شناختی چالشهای مدیریت بحران کرونا در سطح محلی مطالعه موردی: شهر کاشمر [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 93-123]

ح

 • حاشیه‌نشینی تأثیر مدیریت شهری بر احساس رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی محله حاشیه‌نشین خاک سفید «گلشن»، منطقه 4 تهران) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 129-151]

ر

 • راهبردها طرح مدیریت بحران در دانشگاه کائولی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 163-189]
 • رسانه و مدیریت فجایع طبیعی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 53-69]
 • رضایت عمومی مسئولان و افزایش رضایت افکار عمومی در بحرانها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 125-151]
 • رضایتمندی تأثیر مدیریت شهری بر احساس رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی محله حاشیه‌نشین خاک سفید «گلشن»، منطقه 4 تهران) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 129-151]
 • رهبری مدیریت رهبری جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با بحرانهای سیاسی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 71-92]
 • روابط عمومی نقش روابط عمومی دیجیتال در مدیریت بحران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 101-127]
 • روابط عمومی دیجیتال نقش روابط عمومی دیجیتال در مدیریت بحران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 101-127]

ز

 • زلزله ارائه الگوی مدیریت بحران اجتماعی تحت اثر زلزله و اصلاح ساختار تقسیم‌بندی شریانهای حیاتی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 7-35]
 • زلزله شُنبه ارزیابی عملکرد مدیریت بحران زلزله بوشهر شهر شُنبه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 97-125]

س

 • سازمان نقش روابط عمومی دیجیتال در مدیریت بحران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 101-127]
 • سبکهای مدیریتی تبیین تأثیرگذاری شخصیت مدیران بر سبکهای مدیریتی آنان در فرایند مدیریت بحران با ارائه الگویی کاربردی (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان ستاد مدیریت بحران استان خوزستان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 35-68]
 • سلامت و الگوی سازمان بهداشت جهانی بررسی میزان آمادگی اورژانس بیمارستان شهرهای اقماری برای پاسخگویی به عملکرد مدیریت بحران در سلامت و بلایا بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 61-73]
 • سناریو بررسی سناریوهای انتشار ناگهانی گاز کلر در تصفیه‌خانه آب جلالیه تهران با نرم افزار ALOHA [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 31-59]

ش

 • شخصیت مدیران تبیین تأثیرگذاری شخصیت مدیران بر سبکهای مدیریتی آنان در فرایند مدیریت بحران با ارائه الگویی کاربردی (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان ستاد مدیریت بحران استان خوزستان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 35-68]
 • شرایط اضطراری طرح مدیریت بحران در دانشگاه کائولی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 163-189]
 • شهرستان ورزقان مطالعه و تحلیل عوامل بهبود مدیریت بحران زلزله در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 69-96]
 • شیوه های جذب داعش شیوه های جذب مردمی و بسیج اجتماعی داعش [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 127-162]

ف

 • فتنه 1388 طراحی الگوی راهبردی مدیریت بحران امنیتی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (مورد مطالعاتی فتنه 1388) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 7-34]
 • فرهنگ سازمانی بررسی فرهنگ سازمانی کارکنان ستاد مدیریت بحران وزارت کشور بر مبنای الگوی رابینز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 37-72]
 • فضای مجازی نقش روابط عمومی دیجیتال در مدیریت بحران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 101-127]

ک

 • کارکنان بررسی فرهنگ سازمانی کارکنان ستاد مدیریت بحران وزارت کشور بر مبنای الگوی رابینز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 37-72]
 • کتابخانه‌های شهرستان کاشان بررسی وضعیت مدیریت بحران در کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 75-99]
 • کتابخانه‌های عمومی بررسی وضعیت مدیریت بحران در کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 75-99]
 • کتابداران و مدیریت بحران بررسی وضعیت مدیریت بحران در کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 75-99]
 • کلانشهر تأثیر مدیریت شهری بر احساس رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی محله حاشیه‌نشین خاک سفید «گلشن»، منطقه 4 تهران) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 129-151]
 • کلر بررسی سناریوهای انتشار ناگهانی گاز کلر در تصفیه‌خانه آب جلالیه تهران با نرم افزار ALOHA [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 31-59]
 • کوچک‌سازی نقش کوچک‌سازی نیروی کار در بحران مالی رویکردی بر مدیریت بحران در وضعیت اضطراری شرکت [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 99-119]

م

 • مدیریت بحران تبیین تأثیرگذاری شخصیت مدیران بر سبکهای مدیریتی آنان در فرایند مدیریت بحران با ارائه الگویی کاربردی (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان ستاد مدیریت بحران استان خوزستان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 35-68]
 • مدیریت بحران ارزیابی عملکرد مدیریت بحران زلزله بوشهر شهر شُنبه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 97-125]
 • مدیریت بحران طرح مدیریت بحران در دانشگاه کائولی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 163-189]
 • مدیریت بحران مطالعه جامعه‌شناختی چالشهای مدیریت بحران کرونا در سطح محلی مطالعه موردی: شهر کاشمر [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 93-123]
 • مدیریت بحران مدیریت رهبری جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با بحرانهای سیاسی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 71-92]
 • مدیریت بحران مسئولان و افزایش رضایت افکار عمومی در بحرانها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 125-151]
 • مدیریت بحران بررسی سناریوهای انتشار ناگهانی گاز کلر در تصفیه‌خانه آب جلالیه تهران با نرم افزار ALOHA [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 31-59]
 • مدیریت بحران مدیریت بحران اپیدمی کووید ـ 19 [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 7-29]
 • مدیریت بحران ارائه الگوی مدیریت بحران اجتماعی تحت اثر زلزله و اصلاح ساختار تقسیم‌بندی شریانهای حیاتی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 7-35]
 • مدیریت بحران نقش کوچک‌سازی نیروی کار در بحران مالی رویکردی بر مدیریت بحران در وضعیت اضطراری شرکت [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 99-119]
 • مدیریت بحران الگوی مدیریت بحران در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 73-98]
 • مدیریت بحران اصول و راهبرد امام علی علیه‌السلام در مدیریت بحرانهای سیاسی ـ اجتماعی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 145-179]
 • مدیریت بحران امنیتی طراحی الگوی راهبردی مدیریت بحران امنیتی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (مورد مطالعاتی فتنه 1388) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 7-34]
 • مدیریت بحران در سلامت و بلایا بررسی میزان آمادگی اورژانس بیمارستان شهرهای اقماری برای پاسخگویی به عملکرد مدیریت بحران در سلامت و بلایا بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 61-73]
 • مدیریت بحران در کتابخانه‌ها بررسی وضعیت مدیریت بحران در کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 75-99]
 • مدیریت بحران زلزله مطالعه و تحلیل عوامل بهبود مدیریت بحران زلزله در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 69-96]
 • مدیریت بحران و الگوی رابینز بررسی فرهنگ سازمانی کارکنان ستاد مدیریت بحران وزارت کشور بر مبنای الگوی رابینز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 37-72]
 • مدیریت جهادی مدیریت بحران اپیدمی کووید ـ 19 [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 7-29]
 • مدیریت رسانه‌ای بحران مسئولان و افزایش رضایت افکار عمومی در بحرانها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 125-151]
 • مدیریت زلزله روستایی مطالعه و تحلیل عوامل بهبود مدیریت بحران زلزله در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 69-96]
 • مدیریت شهری تأثیر مدیریت شهری بر احساس رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی محله حاشیه‌نشین خاک سفید «گلشن»، منطقه 4 تهران) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 129-151]
 • مطالعه تطبیقی مدیریت بحران اپیدمی کووید ـ 19 [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 7-29]
 • منظومه فکری طراحی الگوی راهبردی مدیریت بحران امنیتی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (مورد مطالعاتی فتنه 1388) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 7-34]

ن

 • نهج‌البلاغه اصول و راهبرد امام علی علیه‌السلام در مدیریت بحرانهای سیاسی ـ اجتماعی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 145-179]

و

 • ویروس کرونا مطالعه جامعه‌شناختی چالشهای مدیریت بحران کرونا در سطح محلی مطالعه موردی: شهر کاشمر [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 93-123]
 • وضعیت سیاسی ـ اجتماعی و شیعه گونه شناسی نقش امام سجاد علیه‌السلام در مدیریت بحرانهای سیاسی ـ اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 27-51]

ی

 • یگان امداد بررسی نقش یگان امداد در تأمین امنیت بحرانهای شهری (مورد مطالعه، حادثه فروپاشی ساختمان پلاسکوی تهران) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 121-143]