طرح مدیریت بحران در دانشگاه کائولی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشگه جامع امام حسین(ع)

چکیده

موضوع کنترل بحران و فن اداره و رویارویی با آن از مهمترین مسائلی است که همواره مدنظر تصمیم­گیران خوش­فکر و خلاق قرار دارد و برای وضعیت­های اضطراری و مخاطره­آمیز آن، طرح کنترل را از قبل تهیه و آماده دارند. به­همین دلیل مدیریت بحران را ایجاد آمادگی و فراهم‌کردن تمهیدات و تدارکات لازم سازمانی برای رویارویی با بحران و یا به حداقل رساندن آثار تخریبی آن ذکر می­کنند تا با فرایند و برنامه­ریزی مقامات مسئول و با مشاهده و تجزیه­و­تحلیل آن به­صورت هماهنگ و یکپارچه با آمادگی لازم، امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع تا رسیدن به وضعیت عادی تلاش کنند و با مدیریت خاص تمرکز یافته­ای به نام گروه مدیریت بحران به­منظور تهیه و تدوین سیاستها، اهداف، خط مشیء­ها، راهبردها و راهکارهای اجرایی خود را با شرایط موجود مطابقت دهند. متن ذیل به­عنوان نمونه طرح مدیریت بحران در دانشگاه است تا هنگام بروز بحران و به­منظور مقابله با حوادث و وضعیت اضطراری و تشکیل کمیته­های اصلی و فرعی به­منظور کاهش خسارات، آمادگی، واکنش و بازسازی و عادی­سازی بتوان تصمیمات مقتضی را بموقع گرفت.

کلیدواژه‌ها