مدیریت رهبری جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با بحرانهای سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

بحرانهای سیاسی از مسائل بسیار مهمی است که گاه و بیگاه نظام جمهوری اسلامی را با چالش روبه‌رو ساخته است. بازخوانی رویکرد امریکا در 41 سال گذشته و چگونگی مدیریت این تهدیدها از ناحیه رهبری نظام اسلامی، قابل تأمل و واکاوی است که تدابیر و سیاستهای ولی فقیه و رهبری چگونه بوده است که دشمن در عموم عرصه‌ها ناکام و ناچار به عقب‌نشینی شده است؛ بنابراین ضرورت قدردانی از این نعمت الهی و افزایش روحیه تبعیت‌پذیری از دستورات رهبری برای مقابله با این تهدیدها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی کشور است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی سیره سیاسی امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای (مدظله) به بخشی از توانمندی و قدرت نرم جمهوری اسلامی اشاره خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.
 2. امام خمینی، روح‌اله (1378)، صحیفه نور، تهران: انتشارات سازمان چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 3. امام خامنه‌ای، سید علی، خطبه‌های نماز جمعه تهران (29/03/1388، 04/09/1388، 05/05/1388 و 17/10/1388).
 4. امام خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و نخبگان علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها، 04/06/1388.
 5. امام خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در مشهد مقدس در جمع زائران امام رضا(ع) (01/01/1392).
 6. اسپریگنز، توماس (1389)، فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: نشر آگاه.
 7. اسلامی، مسعود (1385)، مشروعیت شورای امنیت در ترازوی اخلاق، حقوق و سیاست، ماهنامه زمانه.
 8. افتخاری، اصغر (1387)، مقالات برگزیده بسیج و قدرت نرم: «دو چهره قدرت نرم»، تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج ـ دانشگاه امام صادق(ع).
 9. افتخاری، اصغر و همکاران (1387)، قدرت نرم و سرمایه اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
 10. امیری، ابوالفضل (1390)، جنگ نرم از تهدید تا مواجهه، تهران: انتشارات شوریده.
 11. بختیاری، لطفعلی (1384)، بررسی سبکهای مدیریتی فرماندهان در شرایط بحران، مجله سیاست دفاعی. ش 52 و 53.
 12. پوراحمدی، حسین (1389)، قدرت نرم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی، قم: دانشگاه باقرالعلوم(ع) نشر بوستان کتاب حوزه علمیه قم.
 13. حسین‌زاده جاغرق، ابوالحسن (1391)، مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 14. حسینی، حسین (1387). تصمیم‌گیری در بحران، مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری. ش 2.
 15. روشندل اربطایی، طاهر؛ پورعزت، علی‌اصغر و قلی‌پور، آرین (1388). تدوین الگوی جامع فراگرد مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت. فصلنامه دانش نظامی. سال دهم. ش2: 63 ـ 80.
 16. سیف، اله‌مراد (1391)، الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، آفاق امنیت، ش 16.
 17. متقی، ابراهیم (1387)، رویایی غرب معاصر با جهان اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 18. ناطقی الهی، فریبرز (1378)، مدیریت بحران زمین‌لرزه در ایران، تهران: پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی.

نورمن آر، آگوستن (1390)، مدیریت بحران، ترجمه نادری و جمشیدی، تهران: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر