گونه شناسی نقش امام سجاد علیه‌السلام در مدیریت بحرانهای سیاسی ـ اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران

چکیده

مدیریت بحران یکی از موضوعات مهمی است که در طول سالهای اخیر با تأکید بیشتری مورد توجه مدیران در حوزه عمل و اندیشه قرار گرفته است؛ زیرا این بحث به ما کمک می­کند تا در اداره جامعه راه­کارها را شناسایی کنیم. شیعیان معتقدند که امامان شیعه نیز در عصر خویش برای حیات و بقای اسلام و مذهب تشیع، به حل و مدیریت بحرانهای سیاسی و اجتماعی پرداخته­اند. براساس نظریه مدیریت بحران این پژوهش درصدد است نقش امام سجاد علیه‌السلام در مدیریت بحرانهای سیاسی و اجتماعی و راهبری و مدیریت بحران را پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام بررسی کند. نتیجه، این فرضیه را تأیید کرد که شیعه بعد از عاشورا در تبیین باورهای خویش حیاتی دوباره یافت.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم
 2. صحیفه سجادیه (1411ق)، تحقیق سید محمدباقر موحد ابطحی، قم: مؤسسه الامام مهدی(ع).
 3. ابن­سعد، محمد (1374ش)، الطبقات، محقق: محمود مهدوی­ دامغانی، تهران: فرهنگ و اندیشه.
 4. ابن­شهرآشوب، محمدبن‌علی(1376ق)، مناقب­آل ابی­طالب، نجف­اشرف: مطبعه الحیدریه.
 5. ابن بابویه، محمدبن­على‏ (1413ق)، من لایحضره الفقیه، ج 2، چ 2، قم: جامعه مدرسین.
 6. ابن­عساکر، علی­بن­حسن (1415ق)، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق علی­شری، بیروت: دارالفکر.
 7. ابن­عنبه، احمدبن­علی(1417ق)، عمدة المطالب فی أنساب آل أبی‌طالب، قم: مؤسسه انصاریان.
 8. اربلی، ابوالحسن علی­بن­ابی‌الفتح (1381ق)، کشف الغمه فی معرفة الائمه، ج 2، تبریز: مکتبة بنی­هاشمی.
 9. ابن­شعبه حرانی، تحف العقول عن آل الرسول (1404ق)، چ 2، قم: جامعه مدرسین.
 10. ا‌بن‌اعثم الکوفی، ابومحمد احمد (1411ق)، الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالاضواء.
 11. ابن­طاووس، سیدعلی بن موسی (1417ق)، اللهوف­ على قتلى­الطّفوف، چ 2، قم: دارالأسوة للطباعة والنشر.
 12. ابن­نما، جعفربن­محمد (1416ق)، ذوب النضار فی شرح الثار، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
 13. ابونُعیم اصفهانی، حلیه الاولیاء (1387ق)، بیروت: دارالکتب العربی.
 14. چاک، جک­گاتز (1383ش)، مدیریت بحران در بخشهای خصوصی و دولتی، ترجمة علی پارسائیان، تهران: انتشارات ترمه.
 15. خوارزمی، موفق بن احمد (1367ق)، مقتل‌الحسین، نجف: مطبعه الزهراء.
 16. جفعریان، رسول (1376ش)، حیات فکری سیاسی امامان شیعه، ج 1، قم: انتشارات انصاریان.
 17. رضوانی، حمیدرضا (1385ش)، مدیریت بحران، ماهنامه تدبیر، س 18، ش 170.
 18. روشندل ­اربطانی، طاهر؛ پورعزت، علی‌اصغر ­و قلی­پور، آرین (1388ش)، تدوین الگوی جامع فراگرد ­مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت، نشریه دانش انتظامی، س دهم، ش 2.
 19. شهیدی، سیدجعفر (1380ش)، زندگانی علی­بن­الحسین(ع)، چ 10، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 20. صدوق، محمدبن­علی (1400ق)، امالی، چ 5، بیروت، اعلمی.
 21. طبرى، محمدبن­جریر (1409ق)، تاریخ­الامم­ و الملوک، ج 4، چ 5، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
 22. طوسی، ابوجعفر (1404ق)، اختیار معرفه‌الرجال، تصحیح: میرداماد الأسترابادی، قم: نشر بعثت.
 23. مسعودی، ابوالحسن (1417ق)، اثبات الوصیة، قم: مؤسسه انصاریان.
 24. مفید، ابوعبدالله محمد بن النعمان (1413ق)، الارشاد، ج 2، قم: مؤسسه آل­البیت(ع).
 25. مختاره اللیثی، سمیره (1371ش)، جهاد الشیعه، قم: نشرالبطحاء.
 26. مجلسی، محمدباقر (1403)، بحارالانوار، چ 2، بیروت: مؤسسه الوفاء.
 27. کشی، محمدبن­عمر (1363ش)، رجال کشی، چ 1، قم: مؤسسة آل البیت‏.
 28. کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق (1407ق)، روضه کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.