نمایه نویسندگان

آ

 • آهنگر، محمد حسن سیره‌ی مدیریتی امام علی علیه‌السلام در برخورد با کارگزاران متخلف [دوره 8، شماره 29، 1395]

ا

 • ابراهیمی نژاد، مهدی بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان های سازمان های متولی بحران (مطالعه موردی: آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان) [دوره 8، شماره 31، 1396]
 • احمدی، عباس بررسی تاکتیکهای رسانه‌ای خبر بیست و سی شبکه دوم سیما در مدیریت بحران حوادث پس از انتخابات سال 88 [دوره 8، شماره 29، 1395]
 • امیری، ابوالفضل علل پدیدایی بحران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و عملکرد سپاه عاشورا در مدیریت آن [دوره 8، شماره 28، 1395]
 • امیری، ابوالفضل بررسی عملیات روانی رسانه‌های بیگانه در ایجاد بحران‌های امنیتی در خصوص بازاریان [دوره 8، شماره 29، 1395]
 • امیری، ابوالفضل بررسی نقش فرهنگ دینی در مدیریت بحرانهای سیاسی (مطالعه موردی فتنه 88) [دوره 8، شماره 30، 1396]

ب

 • باصری، اجمد بررسی تاکتیکهای رسانه‌ای خبر بیست و سی شبکه دوم سیما در مدیریت بحران حوادث پس از انتخابات سال 88 [دوره 8، شماره 29، 1395]
 • باصری، احمد نقش روابط عمومی دیجیتال در مدیریت بحران [دوره 8، شماره 28، 1395]
 • باصری، احمد مفهوم شناسی آرامش روانی پس از بحران از دیدگاه قران کریم [دوره 8، شماره 31، 1396]
 • بزرگ زاده، مهدی بررسی میزان آمادگی گردانهای بیت المقدس سپاه تهران بزرگ برای مقابله با بحرانهای امنیتی ناشی از زلزله احتمالی شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1395]

پ

 • پورسعید، محمد مهدی بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان های سازمان های متولی بحران (مطالعه موردی: آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان) [دوره 8، شماره 31، 1396]

ج

 • جدیدی، احمد پدافند غیر عامل؛ مدیریت بحران در عرصه تهدیدات دفاعی ـ امنیتی [دوره 8، شماره 28، 1395]
 • جعفری ندوشن، سعید بررسی چالش‌های مدیریت شهرداری تهران در بحران‌ها (مطالعه موردی شهرداری منطقه یک تهران) [دوره 8، شماره 29، 1395]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا نقش مطبوعات در مدیریت بحران سیاسی ایران (مطالعه موردی روزنامه اعتماد ملی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88) [دوره 8، شماره 30، 1396]
 • حسینی، حسین ارتباطات در بحران و مسئله ترس [دوره 8، شماره 31، 1396]
 • حسینی، سید حسین بررسی میزان آمادگی گردانهای بیت المقدس سپاه تهران بزرگ برای مقابله با بحرانهای امنیتی ناشی از زلزله احتمالی شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1395]
 • حسینی، سید حسین نقش مطبوعات در مدیریت بحران سیاسی ایران (مطالعه موردی روزنامه اعتماد ملی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88) [دوره 8، شماره 30، 1396]

خ

 • خاکپور، حسین سیره‌ی مدیریتی امام علی علیه‌السلام در برخورد با کارگزاران متخلف [دوره 8، شماره 29، 1395]
 • خلج زاده، محسن عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پیدایش بحرانهای امنیتی در مناطق حاشیه‌نشین (مورد مطالعه: اسلام‌آباد کرج) [دوره 8، شماره 30، 1396]

ر

 • رضایی، سید فردین مفهوم شناسی آرامش روانی پس از بحران از دیدگاه قران کریم [دوره 8، شماره 31، 1396]
 • رنجبر، علی بحران‌های اقتصادی به‌عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی [دوره 8، شماره 28، 1395]
 • روحانی، سید مرتضی بررسی پیامد های ناشی از بحران افت آب های زیر زمینی ( مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1396]

ز

 • زارعی، آذر سیره‌ی مدیریتی امام علی علیه‌السلام در برخورد با کارگزاران متخلف [دوره 8، شماره 29، 1395]
 • زروندی، مهدی واکاوی اثر هاله‌ای: شهرت و مدیریت بحران [دوره 8، شماره 29، 1395]

س

 • سراج، رضا نقش بسیج دانشجویی در مدیریت بحران‌های سیاسی (مطالعه موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری) [دوره 8، شماره 28، 1395]
 • سراج، رضا نقش بسیج دانشجویی در مدیریت بحران‌های سیاسی (مطالعه موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری) [دوره 8، شماره 28، 1395]
 • سلطانی فر، محمد برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی [دوره 8، شماره 30، 1396]
 • سلیمانی، محمود نقش بسیج دانشجویی در مدیریت بحران‌های سیاسی (مطالعه موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری) [دوره 8، شماره 28، 1395]
 • سوری، علیرضا بررسی علل و زمینه‌های داخلی بحران سال 1388 [دوره 8، شماره 29، 1395]
 • سوری، علیرضا مدیریت امام خامنه ای در بحران ها مطالعه موردی (بحران قبل از انتخابات سال 88) [دوره 8، شماره 31، 1396]

ص

 • صادقی، محسن بررسی نقش فرهنگ دینی در مدیریت بحرانهای سیاسی (مطالعه موردی فتنه 88) [دوره 8، شماره 30، 1396]
 • صادقی، محسن بررسی نقش فرهنگ دینی در مدیریت بحرانهای سیاسی (مطالعه موردی فتنه 88) [دوره 8، شماره 30، 1396]
 • صدقی، ابوالفضل واکاوی اثر هاله‌ای: شهرت و مدیریت بحران [دوره 8، شماره 29، 1395]
 • صدقی، ابوالفضل واکاوی اثر هاله‌ای: شهرت و مدیریت بحران [دوره 8، شماره 29، 1395]

ظ

 • ظفری، حسین بررسی پیامد های ناشی از بحران افت آب های زیر زمینی ( مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1396]

ع

 • عاشور، محمد نقش مطبوعات در مدیریت بحران سیاسی ایران (مطالعه موردی روزنامه اعتماد ملی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88) [دوره 8، شماره 30، 1396]
 • عسکری، محبوبه بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان های سازمان های متولی بحران (مطالعه موردی: آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان) [دوره 8، شماره 31، 1396]
 • علوی وفا، حمید علل پدیدایی بحران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و عملکرد سپاه عاشورا در مدیریت آن [دوره 8، شماره 28، 1395]
 • علوی وفا، حمید بررسی نقش فرهنگ دینی در مدیریت بحرانهای سیاسی (مطالعه موردی فتنه 88) [دوره 8، شماره 30، 1396]
 • علوی وفا، حمید مفهوم شناسی آرامش روانی پس از بحران از دیدگاه قران کریم [دوره 8، شماره 31، 1396]
 • عموزاده، شهرام رابطه بین تعهد حرفه‌ای و تعهد سازمانی کارکنان با موفقیت در مدیریت بحران [دوره 8، شماره 28، 1395]

غ

 • غلامحسینی، اسماعیل بررسی چالش‌های مدیریت شهرداری تهران در بحران‌ها (مطالعه موردی شهرداری منطقه یک تهران) [دوره 8، شماره 29، 1395]

ف

 • فرهی، علی بررسی فرهنگ سازمانی کارکنان ستاد مدیریت بحران وزارت کشور بر مبنای الگوی رابینز [دوره 8، شماره 30، 1396]

ق

 • قاسمی زاده، علی بررسی میزان آمادگی گردانهای بیت المقدس سپاه تهران بزرگ برای مقابله با بحرانهای امنیتی ناشی از زلزله احتمالی شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1395]
 • قاضی، حسن حادثه بمب‌گذاری مسابقه ماراتن بوستون از دید مدیریت بحران [دوره 8، شماره 30، 1396]
 • قاضی، حسن مدیریت بحران، غلبه بر سردرگمی [دوره 8، شماره 31، 1396]

ک

 • کریمی، احمد مدیریت بحران و اثربخشی تیم: یک بررسی دقیق‌تر [دوره 8، شماره 28، 1395]

م

 • مرادی، حجت الله بررسی عملیات روانی رسانه‌های بیگانه در ایجاد بحران‌های امنیتی در خصوص بازاریان [دوره 8، شماره 29، 1395]
 • مرادی، حجت اله رابطه بین تعهد حرفه‌ای و تعهد سازمانی کارکنان با موفقیت در مدیریت بحران [دوره 8، شماره 28، 1395]
 • مرادی، حجت اله عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پیدایش بحرانهای امنیتی در مناطق حاشیه‌نشین (مورد مطالعه: اسلام‌آباد کرج) [دوره 8، شماره 30، 1396]
 • مرتضوی، محمودرضا برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی [دوره 8، شماره 30، 1396]
 • منتهایی، عباس بحران‌های اقتصادی به‌عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی [دوره 8، شماره 28، 1395]
 • موگویی، روح الله بررسی عملیات روانی رسانه‌های بیگانه در ایجاد بحران‌های امنیتی در خصوص بازاریان [دوره 8، شماره 29، 1395]

ن

 • ناظمی، مهدی نقش بسیج دانشجویی در مدیریت بحران‌های سیاسی (مطالعه موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری) [دوره 8، شماره 28، 1395]
 • نژادی، مقصود علل پدیدایی بحران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و عملکرد سپاه عاشورا در مدیریت آن [دوره 8، شماره 28، 1395]
 • نوری، حسن بررسی فرهنگ سازمانی کارکنان ستاد مدیریت بحران وزارت کشور بر مبنای الگوی رابینز [دوره 8، شماره 30، 1396]

ی

 • یاری فر، مهدی نقش روابط عمومی دیجیتال در مدیریت بحران [دوره 8، شماره 28، 1395]