بررسی پیامد های ناشی از بحران افت آب های زیر زمینی ( مطالعه موردی شهر تهران)

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

چکیده :
یکی از مشکلات مهم در ارتباط با برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی افت سطح آب و متراکم شدن لایه ها و رسوبات است . این پدیده باعث نشست سطح زمین به صورت ناگهانی(درسفره های ماسه ای ) و یا بطور تدریجی(در سفره های رسی ) می‌گردد. این امر به صورت بالقوه می تواند باعث مشکلاتی مانند ایجاد درز و شکاف در سطح زمین، تخریب ابنیه و لوله زایی (بالا آمدن لوله های آب ازسطح زمین)، تغییر شیب رودخانه ها و جاده ها، فرو رفتن تدریجی دکل ها و سازه ها، ریزش جداره چاه ها، تغییر شیب زمین و افزایش سیل خیزی منطقه گردد.
برداشت بی رویه از سفره آب زیرزمینی دشت، پیامدهایی همچون تغییر کیفیت آب زیرزمینی، افزایش مصرف انرژی استحصال آب زیرزمینی، افزایش آسیب پذیری دشت نسبت به خشکسالی، نشست زمین، از بین رفتن اکوسیستم منطقه و خشک شدن باغات و... را نیز به دنبال داشته است. هدف و دغدغه اصلی ما در این تحقیق ؛ بررسی پیامدهای ناشی از افت آبهای زیرزمینی تهران بود که با استفاده از تجارب و مصاحبه با مسئولین ذیربط شهرداری به بررسی پیامد های ناشی از بحران افت آب های زیر زمینی پرداخته که در پایان به این نتیجه رسیدیم که فرونشست زمین بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی وسیاسی وامنیتی تاثیر خواهد گذاشت که نیاز به دقت و توجه بیش از پیش مسئولین را می طلبد.

کلیدواژه‌ها