واکاوی اثر هاله‌ای: شهرت و مدیریت بحران

نویسندگان

چکیده

مدیران بحران به اهمیت نوعی محبوبیت مطلوب پیش از بحران اعتقاد دارند. محبوبیت می‌تواند تأثیری مطلوب بر یک سازمان در طول بحران داشته باشد. شهرت گذشته می‌تواند به عنوان محافظی از آسیب بالقوه به سازمان جلوگیری کند. همچنین هاله محبوبیت گذشته می‌تواند سهامداران را به بی‌تقصیر دانستن سازمان در زمان بحران ترغیب کند (و از مسئولیت سازمان در قبال بحران بکاهد). جالب آنکه محققان در ایجاد یک اثر هاله‌ای برای محبوبیت قبلی سازمان در مواقع بحران توفیق چندانی نداشته‌اند. هدف این مقاله بررسی دو تحقیق است که روشن می‌کند آیا ایجاد اثر هاله‌ای امکان‌پذیر است و کدامیک از دو ویژگی هاله‌ی شهرت پیشین بهتر می‌تواند مزایای محبوبیت قبل از بحران را تبیین نماید. روش این مقاله بر مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده بر نمایش اثر هاله‌ای و کشف این مسئله که چگونه از یک سازمان در طول یک بحران محافظت می‌کند، تمرکز دارد. ملاحظات این یافته‌ها برای ارتباطات پس از بحران نیز شرح داده می‌شود. یافته‌های مقاله بیانگر این است که اثر هاله‌ای شهرت پیشین در مدیریت بحران موثر می‌باشد. این هاله در یک طیف محدود برای سازمان‌هایی با شهرت بالا بسیارموثر است و از هاله به عنوان جریان پویای محافظ حمایت می‌کند. این مقاله آگاهی را در زمینه‌ی حوزه‌ی شهرت و مدیریت بحران افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها