نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، حمیدرضا بررسی تأثیر فضای مجازی (اینترنت) برامنیت روانی کاربران (با تأکید بر جامعه دانشجویان) [دوره 7، شماره 27، 1395]
 • اسدی، علی بررسی پیامدهای امنیتی نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا (سکه) [دوره 7، شماره 25، 1394]
 • امیری، ابوالفضل عملیات روانی و تأثیر آن بر اغتشاشات شهری [دوره 7، شماره 27، 1395]
 • امیری، ابوالفضل مدیریت رهبری ج.ا.ا در مواجهه با بحران های سیاسی [دوره 7، شماره 24، 1394]

ب

 • باصری، احمد تأثیر سازمان‌های مردم‌نهاد بر مؤلفه‌های امنیت [دوره 7، شماره 26، 1394]
 • باقی، عبدالرضا اصول و راهبرد امام علی(ع) در مدیریت بحران‌های سیاسی- اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1395]
 • برجی آلیانی، مرتضی اصول حاکم بر شیوه‌ی مدیریتی امام خمینی(ره) در کنترل بحران ناشی از جنگ تحمیلی [دوره 7، شماره 26، 1394]

ت

 • تصدیقی، فاطمه زهرا اصول و راهبرد امام علی(ع) در مدیریت بحران‌های سیاسی- اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1395]

ج

 • جدی، سید مجید بررسی راهکارهای افزایش مشارکت مردم در فعالیت های امداد و نجات جمعیت هلال احمر در بحران های طبیعی [دوره 7، شماره 24، 1394]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران [دوره 7، شماره 25، 1394]
 • حاجی رستملو، قدرت رویکرد مدیریتی مسئولیت «کامل» به مدیریت بحران و شناسایی علائم هشدار در سازمان‌ها [دوره 7، شماره 26، 1394]
 • حاجی رستملو، قدرت شناخت و مدیریت بحران‌ها در دنیای مجازی [دوره 7، شماره 25، 1394]
 • حسینی، سیدمحمدحامد مدیریت مقام معظم رهبری در بحران بعد از انتخابات سال 88 [دوره 7، شماره 26، 1394]
 • حسینی، سید محمد حامد نافرمانی مدنی، راهبرد براندازانه دشمن در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی [دوره 7، شماره 27، 1395]

خ

 • خلجی، عباس تأثیر سازمان‌های مردم‌نهاد بر مؤلفه‌های امنیت [دوره 7، شماره 26، 1394]

ر

 • روستایی، آرش بررسی پیامدهای امنیتی نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا (سکه) [دوره 7، شماره 25، 1394]

س

 • سبیلان اردستانی، حسین نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران‌های سیاسی [دوره 7، شماره 26، 1394]
 • سیف پور، علی ارتباطات استراتژیک در مدیریت بحران مطالعه موردی صنعت حمل و نقل هوائی «مرحله حین بحران» [دوره 7، شماره 24، 1394]
 • سیف‌پور، علی بررسی پیامدهای امنیتی نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا (سکه) [دوره 7، شماره 25، 1394]
 • سلطانی‌فر، محمد برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی [دوره 7، شماره 25، 1394]
 • سوری، علیرضا مدیریت مقام معظم رهبری در بحران بعد از انتخابات سال 88 [دوره 7، شماره 26، 1394]
 • سوری، علیرضا اصول، مبانی و رویکردهای مدیریت بحران (با تأکید بر بحران های اجتماعی) [دوره 7، شماره 24، 1394]

ش

 • شاهلی، احمدرضا اصول و راهبرد امام علی(ع) در مدیریت بحران‌های سیاسی- اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1395]
 • شجاعی، محمود عوامل بحرانی موفقیت در سازمان های پروژه محور (مورد مطالعه، شرکت های حوزه ICT) [دوره 7، شماره 27، 1395]

ص

 • صالحی، سیدحسین تأثیر سازمان‌های مردم‌نهاد بر مؤلفه‌های امنیت [دوره 7، شماره 26، 1394]
 • صحت، سعید تبیین مدل خروج از بحران هویت در تیم‌های مجازی بر اساس دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 7، شماره 25، 1394]

ع

 • عرفانی، علیرضا بررسی عملکرد شورای هماهنگی مدیریت بحران در زلزله استان آذربایجان شرقی سال 1391 [دوره 7، شماره 27، 1395]
 • علوی وفا، حمید اصول حاکم بر شیوه‌ی مدیریتی امام خمینی(ره) در کنترل بحران ناشی از جنگ تحمیلی [دوره 7، شماره 26، 1394]

غ

ف

 • فرجی، ایرج مدل‌های مدیریت بحران: ارزیابی اعتبار آنها برای طرح ریزی راهبردی در صنعت گردشگری بین‌المللی [دوره 7، شماره 27، 1395]

ق

ک

 • کریمی، احمد ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران [دوره 7، شماره 24، 1394]
 • کریم زاده، علی بررسی تأثیر فضای مجازی (اینترنت) برامنیت روانی کاربران (با تأکید بر جامعه دانشجویان) [دوره 7، شماره 27، 1395]
 • کسرائی، عباس بررسی راهکارهای افزایش مشارکت مردم در فعالیت های امداد و نجات جمعیت هلال احمر در بحران های طبیعی [دوره 7، شماره 24، 1394]

گ

 • گل‌محمدی، حمید تبیین مدل خروج از بحران هویت در تیم‌های مجازی بر اساس دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 7، شماره 25، 1394]

م

 • مرادی، حجت اله الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران [دوره 7، شماره 25، 1394]
 • مرادی، حجت اله بررسی عملکرد شورای هماهنگی مدیریت بحران در زلزله استان آذربایجان شرقی سال 1391 [دوره 7، شماره 27، 1395]
 • مرتضوی، علی الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران [دوره 7، شماره 25، 1394]
 • مرتضوی، محمودرضا برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی [دوره 7، شماره 25، 1394]
 • میرسندسی، سید محمد تأثیر مدیریت شهری بر احساس رضایتمندی شهروندان [دوره 7، شماره 26، 1394]
 • مولائی، مرتضی بررسی عملکرد بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی فتنه 88) [دوره 7، شماره 24، 1394]

ن

 • نائینی، علی محمد بررسی عملکرد بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی فتنه 88) [دوره 7، شماره 24، 1394]
 • نصرت پناه، سیاوش ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران [دوره 7، شماره 24، 1394]
 • نفاوی، حمید عملیات روانی و تأثیر آن بر اغتشاشات شهری [دوره 7، شماره 27، 1395]

و

 • ودادی، احمد عوامل بحرانی موفقیت در سازمان های پروژه محور (مورد مطالعه، شرکت های حوزه ICT) [دوره 7، شماره 27، 1395]