کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
تعداد مقالات: 29
1. مدیریت رهبری ج.ا.ا در مواجهه با بحران‌های سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

ابوالفضل امیری


2. مسئولان و افزایش رضایت افکار عمومی در بحرانها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

عباسعلی رستگار؛ سیدنوید رسولی


3. مطالعه جامعه شناختی چالشهای مدیریت بحران کرونا در سطح محلی مطالعه موردی: شهر کاشمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

مریم بهارلوئی؛ مهدی نایه دری وفا


4. مدیریت بحران در محیط کسب‌‌وکار امروز، نقش راهبردی منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

داود جعفری


6. طرح مدیریت بحران در دانشگاه کائولی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 163-189

جواد شفیعی


8. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان سازمان مدیریت بحران شهر تهران

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 33-54

حجت‌‌اله مرادی؛ حجت فرزانه قلعه


9. فرایند مقابله با بحران ناشی از زلزله سال 1392 شهر شُنبه بوشهر

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 55-78

حسین ظفری؛ جلیل زربین


10. چین و مدیریت بحران در جنوب آسیا

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 143-170

سید حمید سید تقی زاده؛ سان یان؛ هانا هاجلند


11. بررسی ویژگیهای روانشناختی مدیران بحران در مدیریت سازمان خصوصی‌سازی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 145-167

حجت اله مرادی؛ بهروز محمدزاده


13. مسئولان و افزایش رضایت افکار عمومی در بحرانها

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 75-101

سیدنوید رسولی؛ عباسعلی رستگار


18. اصول و راهبرد امام علی(ع) در مدیریت بحران‌های سیاسی- اجتماعی

دوره 7، شماره 27، بهار 1395

عبدالرضا باقی؛ احمدرضا شاهلی؛ فاطمه زهرا تصدیقی