دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 11-43 (فصلنامه زمستان) 

مقاله پژوهشی

بررسی ویژگی های شخصیتی مدیران بحران

صفحه 11-25

سیدمحمدحامد حسینی؛ احمد باصری؛ حمیدرضا حاتمی


بررسی مدیریت جهادی سپاه در مهار کرونا

صفحه 49-63

محمد فلاح؛ احمد باصری؛ حجت‌الله مرادی