نویسنده = علوی وفا، حمید
تعداد مقالات: 5
1. تهییج فضای روانی جامعه در انتخابات سال 1388 از سوی جریان فتنه

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 47-73

مهدی ذوالقدر؛ سید حسین حسینی؛ حمید علوی وفا


2. بررسی نقش فرهنگ دینی در مدیریت بحرانهای سیاسی (مطالعه موردی فتنه 88)

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396

ابوالفضل امیری؛ حمید علوی وفا؛ محسن صادقی؛ محسن صادقی


3. مفهوم شناسی آرامش روانی پس از بحران از دیدگاه قران کریم

دوره 8، شماره 31، بهار 1396

سید فردین رضایی؛ احمد باصری؛ حمید علوی وفا