تهییج فضای روانی جامعه در انتخابات سال 1388 از سوی جریان فتنه

نویسندگان

چکیده

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1388 خاستگاه حوادثی بود که مورد استفاده دشمنان در فضای انتخاباتی کشور قرار گرفت. جریان فتنه و حامیان خارجی آن در سال 1388 برای دستیابی به مقاصد خود و با بهره‌گیری از تاکتیک‌ها و ویژگیهای انقلاب‌های مخملی تلاش کردند تا مسئولین و نیروهای امنیتی را منفعل و مردم را بی‌طرف یا با خود همراه کنند. این جریان چند بازوی عملیاتی داشت که مهمترین آن بازوهای فکری، اجرایی و رسانه‌ای است. از اهداف این جریان در راستای تهییج فضای عمومی کشور، تلاش برای شکست احمدی‌نژاد در انتخابات و در صورت پیروزی، ایجاد فتنه و آشوب خیابانی و فشار به نظام برای ابطال انتخابات به بهانه واهی تقلب بود؛ آنها تلاش کردند تا در سلامت انتخابات تشکیک نمایند، بین هواداران خود القای پیروزی کنند و فضای جامعه را دو قطبی کرده و مشکلات کشور را سیاسی جلوه دهند. فضای مجازی، پیامک، ابزارهای دیداری، ابزارهای شنیداری، مطبوعات، ستادهای انتخاباتی، نمادسازی و تبلیغات خیابانی از مهمترین ابزار و تاکتیک‌های بکارگیری شده در سال 1388 بود. لطف خداوند متعال، مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه مقام معظم رهبری، حضور مردم انقلابی در صحنه و فداکاری نیروهای انتظامی، امنیتی، سپاه و بسیجیان ایثارگر جریان فتنه را در رسیدن به اهداف خود با شکست روبه‌رو، و نظام با سربلندی از فتنه‌ای عظیم پیروز عبور کرد.

کلیدواژه‌ها