نویسنده = حسینی، سیدمحمدحامد
تعداد مقالات: 1
1. نقش بسیج مساجد و محلات در کنترل بحران اشاعه سلفی‌گری مذهبی در شهر سنندج

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 53-84

ابوالفضل امیری؛ سیدمحمدحامد حسینی؛ خسرو مسعودی