نویسنده = رسولی، سیدنوید
تعداد مقالات: 1
1. مسئولان و افزایش رضایت افکار عمومی در بحرانها

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 75-101

سیدنوید رسولی؛ عباسعلی رستگار