نویسنده = جعفری، داود
تعداد مقالات: 2
1. تهییج فضای روانی جامعه در انتخابات سال 1388 از سوی جریان فتنه

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 47-73

مهدی ذوالقدر؛ سید حسین حسینی؛ حمید علوی وفا