نویسنده = مرادی، حجت الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملیات روانی رسانه‌های بیگانه در ایجاد بحران‌های امنیتی در خصوص بازاریان

دوره 8، شماره 29، تابستان 1395

حجت الله مرادی؛ ابوالفضل امیری؛ روح الله موگویی