نویسنده = نصرت پناه، سیاوش
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394

سیاوش نصرت پناه؛ احمد کریمی