نویسنده = سوری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت مقام معظم رهبری در بحران بعد از انتخابات سال 88

دوره 7، شماره 26، بهار 1394

علیرضا سوری؛ سیدمحمدحامد حسینی