نویسنده = یاری فر، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نقش روابط عمومی دیجیتال در مدیریت بحران

دوره 8، شماره 28، بهار 1395

مهدی یاری فر؛ احمد باصری