مدیریت بحران چیست و چگونه اجرا می‌شود؟

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بحران دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

این مقاله به تمایل مشارکت اعضای «مؤسسه تداوم کسب‌وکار» برای توسعه و درک بیشتر مدیریت بحران پاسخ می‌دهد. اهداف این مقاله عبارت است از:

تعریف واژه بحران، ماهیت و ویژگیهای مختلف آن
کاوش در مورد اینکه آیا مدیریت بحران را می‌توان فرایند تعریف کرد یا توانایی.
شناسایی و توصیف عناصر کلیدی، سامانه‌‌ها، مهارتها و مفاهیم فرهنگی مدیریت بحران و اجرای آن از جمله ارتباط آن با ارتباطات بحران
توصیف مزایای اجتماعی رشد توان مدیریت مؤثر بحران

ین مقاله کار یک زیر گروه در «مؤسسه تداوم کسب‌وکار» است که از طریق مشارکت «مؤسسه تداوم کسب‌‌و‌‌کار» هماهنگ می‌‌شود. این مقاله دیدگاه‌‌های «مؤسسه تداوم کسب‌وکار» یا هر سازمان دیگری را نشان نمی‌‌دهد بلکه به عنوان محرک بحث میان کارکنان «مؤسسه تداوم کسب‌‌و‌‌کار» به کار می‌‌رود.

کلیدواژه‌ها