نویسنده = کریمی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین سرمایه اجتماعی و همگرایی قومیتی در استان آذربایجان غربی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 115-141

احمد باصری؛ شیرزاد عباسیان؛ بهروز کریمی