نویسنده = کرامت، محمدامین
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت بحران چیست و چگونه اجرا می‌شود؟

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 139-155

سید فردین رضایی؛ محمدامین کرامت