نویسنده = جعفری، داود
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت بحران در محیط کسب‌‌وکار امروز، نقش راهبردی منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

داود جعفری