مدیریت بحران در محیط کسب‌وکار امروز، نقش راهبردی منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بحران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

محیط کسب­ وکار امروز، نیازمند برنامه­ریزی قوی و سرمایه­گذاری گسترده، برای رویارویی با بحرانهای غیر منتظره است. اعتبار و نام تجاری شرکت و هم­چنین اعتماد و وفاداری سهامداران، همه از عوامل پس­زمینه مدیریت بحران هستند. رهبران منابع انسانی، نقش راهبردی در پایداری سازمانی دارند و از طریق پیش­بینی­های گسترده مانند طرحهای ایمنی و امنیتی، توسعه رهبری، مدیریت توانمند، طرحهای ارتباطی محکم و قوی برای پشتیبانی از مدیریت بحران اقدام می­کنند.

کلیدواژه‌ها