نویسنده = قلیزاده زاوشتی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد سناریونویسی در بحران‌های سیاسی و امنیتی

دوره 7، شماره 25، بهار 1394

مهدی قلیزاده زاوشتی؛ علی قادری کوچکی