نویسنده = سلطانی‌فر، محمد
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی

دوره 7، شماره 25، بهار 1394

محمد سلطانی‌فر؛ محمودرضا مرتضوی