نویسنده = غلامحسینی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدیریت شهری بر احساس رضایتمندی شهروندان

دوره 7، شماره 26، بهار 1394

اسماعیل غلامحسینی؛ سید محمد میرسندسی؛ خلیل قنبرزادگان