طراحی مدل اکتشافی پیشگیری از بحران‌های ورزشی نظامی با رهیافت ظاهرشونده نظریه داده‌بنیاد (مطالعه موردی: مسابقات سیزم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 University Tehran

چکیده

تقویت، توسعه علمی و عملی آمادگی جسمانی نیروهای مسلح و پیشگیری ازبحران های ورزشی رابطه مستقیمی با توان رزمی این نیروها دارد، برای شناخت عوامل بحران‌زا و پیشگیری از آن به دلیل گستردگی عوامل تاثیرگذاردر مسابقات ورزشی ارتش‌های جهان (سیزم) ترسیم یک الگوی جامع و همه‌جانبه مدیریت بحران از ضرورت‌های تربیت بدنی نیروهای مسلح محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین الگوی پیشگیری از بحران‌های ورزشی نظامی انجام شد. روش تحقیق، با ماهیت اکتشافی و با استفاده از رهیافت ظاهرشونده (گلیزری) نظریه داده‌بنیاد انجام شد. مشارکت کنندگان این تحقیق کیفی 22 نفر از خبرگان آشنا با ادبیات مدیریت بحران و مدیریت ورزشی و نظامی در محیط‌های دانشگاهی و نظامی، هستند که به صورت هدفمند و مبتنی بر رویکرد نظری انتخاب شدند. فرآیند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بصورت هم‌زمان و با استفاده از کدگذاری واقعی (کدگذاری باز و انتخابی) و کدگذاری نظری انجام شد. بر اساس یافته‌ها، ده مقوله اصلی،76 مفهوم و 278 کد شناسایی شد. مقوله‌های اصلی عبارتند از: شایستگی‌های فرماندهی و مدیریت، سازمان‌دهی و ساختارهای سازمانی مناسب، قانون و مقررات جامع و رفع خلاء‌های قانونی، توسعه منابع مالی و درآمدزایی سازمان‌های ورزشی نظامی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و روانی، کارکردهای هوشمندانه رسانه، عوامل مداخله‌گر محیطی، دیپلماسی و قدرت نرم از طریق ورزش، مدیریت ارتباطات و اطلاعات، هماهنگی و یکپارچگی بین‌بخشی (نهادهای مسئول لشگری و کشوری). فرماندهان با بهره‌مندی از این الگو، می‌توانند با شناخت ابعاد پیش‌بینی نظام‌مند عوامل مؤثر بر شکل‌گیری بحران و با اتخاذ رویکرد فعالانه از بروز بحران‌های ورزشی نظامی پیشگیری کنند.

کلیدواژه‌ها