نویسنده = جواد شفیعی
تعداد مقالات: 1
1. طرح مدیریت بحران در دانشگاه کائولی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 163-189

جواد شفیعی