نویسنده = ظفری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. فرایند مقابله با بحران ناشی از زلزله سال 1392 شهر شُنبه بوشهر

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 55-78

حسین ظفری؛ جلیل زربین