نویسنده = باقی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. اصول و راهبرد امام علی(ع) در مدیریت بحران‌های سیاسی- اجتماعی

دوره 7، شماره 27، بهار 1395

عبدالرضا باقی؛ احمدرضا شاهلی؛ فاطمه زهرا تصدیقی