نویسنده = امیری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 6
1. نقش بسیج مساجد و محلات در کنترل بحران اشاعه سلفی‌گری مذهبی در شهر سنندج

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 53-84

ابوالفضل امیری؛ سیدمحمدحامد حسینی؛ خسرو مسعودی


2. بررسی نقش فرهنگ دینی در مدیریت بحرانهای سیاسی (مطالعه موردی فتنه 88)

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396

ابوالفضل امیری؛ حمید علوی وفا؛ محسن صادقی؛ محسن صادقی


3. مفهوم شناسی آرامش روانی پس از بحران از دیدگاه قران کریم

دوره 8، شماره 31، بهار 1396

سید فردین رضایی؛ احمد باصری؛ حمید علوی وفا


6. ارتباطات در بحران و مسئله ترس

دوره 8، شماره 31، بهار 1396

حسین حسینی