نویسنده = حاتمی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
2. الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران

دوره 7، شماره 25، بهار 1394

علی مرتضوی؛ حجت اله مرادی؛ حمیدرضا حاتمی