نویسنده = باصری، احمد
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم شناسی آرامش روانی پس از بحران از دیدگاه قران کریم

دوره 8، شماره 31، بهار 1396

سید فردین رضایی؛ احمد باصری؛ حمید علوی وفا


2. نقش روابط عمومی دیجیتال در مدیریت بحران

دوره 8، شماره 28، بهار 1395

مهدی یاری فر؛ احمد باصری


3. تأثیر سازمان‌های مردم‌نهاد بر مؤلفه‌های امنیت

دوره 7، شماره 26، بهار 1394

سیدحسین صالحی؛ عباس خلجی؛ احمد باصری